Professional Business Centre(PBC)共用工作空间:

$6,800 - 8,800(每月计)

公共设施
 • 电话支援来电显示丶转驳
 • 每个座位一条网络连线
 • WiFi无线上网
 • E-fax
 • 度身订造办公室家俬
 • 文件柜/储物柜
 • 独立冷气系统
 • 办公室清洁
 • 会议室
 • 茶水间
 • 24小时智慧卡门锁进出系统
 • 闭路电视保安系统
 • Panasonic电话系统
 • Fuji Xerox双面彩色印表机
 • 水丶电丶管理费及差饷等杂费
 • 秘书服务(代接电话丶代收信件及包裹)